Sud se šroubovými uzávěry DG 55 Zn (z pozinkovaného plechu)

Sud s vynikající odolností vůči vodě
(216,5 litru)
 
Sudy se šroubovými uzávěry DG 55 Zn (z pozinkovaného plechu) jsou vyrobené z oboustranně žárově pozinkovaného plechu, který poskytuje sudu znamenitou výhodu ve vysoké odolnosti proti působení vody, vlhka nebo povětrnostních vlivů. Z toho důvodu jsou sudy se šroubovými uzávěry DG 55 Zn z pozinkovaného plechu vhodné i pro venkovní skladování.
 
Tyto pozinkované sudy mají také zvýšenou odolnost proti působení plněných produktů a jsou odolnější vůči chemickým reakcím

Obecný popis

  • pozinkované výrobky ale nesplňují požadavky pro vymývání kyselými roztoky při rekondici
  • ocelové sudy z produkce Greif jsou v souladu s přísnými UN předpisy pro balení nebezpečného zboží v obalových skupinách I/X, II/Y a III/Z
  • těsnost každého sudu je kontrolována za použití automatického heliového testovacího zařízení; je tak garantována nejvyšší bezpečnost sudů při dopravě a skladování

 

Standardní specifikace

Ocelový plech

Sudy jsou vyrobeny z plechu DX51D+Z 140 vyrobeného ve shodě s EN 10142: 1990/A:1995 s vlastnostmi odpovídajícími EN 0143:1993.
 

Šroubové uzávěry

Sudy jsou vybaveny kombinací dvou šroubových uzávěrů Tri-Sure® 4S® G2” a G3/4” ve víku. Šroubové uzávěry jsou v souladu s mezinárodními standardy EN ISO 15750-3. Šroubové uzávěry mohou být uzavřeny a utěsněny plombovacími krytkami Tab-Seal® v neutrálním nebo zákazníkově designu. Příruby uzávěrů jsou standardně utěsněny vysoce odolným systémem těsnících kroužků 4S®.
 

Konstrukce

Svar pláště: průběžný odporový svar.
Normy: sudy jsou vyráběny v souladu s EN ISO 15750-2.
 

Kompatibilita

Sudy se všemi typy vyztužení o Ø 585 mm jsou plně kompatibilní s 20 a 40 stopými ISO kontejnery, do kterých je možno naložit 80 nebo 160 naplněných sudů díky možnosti vložení 4 sudů vedle sebe. Kompatibilita je zajištěna také při použití palet o rozměrech 800 x 1200 mm a 1200 x 1200 mm. 
 

Označení UN kódem

UN kód je vyražen ve dnu a v souladu s mezinárodními předpisy natisknut v dolní části pláště sudu.
 

Legislativa 

Výrobky společnosti Greif Czech Republic a.s. jsou vyráběny a dodávány v souladu s platnou legislativou.
Sud se šroubovými uzávěry (z pozinkovaného plechu) - 216,5l

Spojení dna a víka s pláštěm sudu

Spojení je provedeno bezpečnostním dvojnásobným zadrápkováním typu Spiralon
 

Konfigurace pláště

V základním provedení, bez rozdílu varianty podle tloušťky pláště, jsou sudy vybaveny dvěma valivými výztužemi - typ A. Základní provedení je u tloušťky pláště 1,0 – 1,2 mm možno doplnit vyztužením Spiraltainer® - typ B. Kombinace vyztužení Spiraltainer® a 2 x 3 pomocných výztuh - typ C – je optimální pro pláště s tloušťkou menší než 1,0 mm. Vyztužení typu C zvyšuje odolnost pláště proti deformacím při působení radiálních sil v průběhu dopravy nebo při manipulaci.
 

Zařazení podle způsobu dopravy

Ve shodě s platnými zákony a právními prováděcími předpisy jsou sudy z produkce společnosti Greif zkoušeny v souladu s doporučeními UN, specifikovanými v Transports of dangerous goods – Model regulations, a s částkami Mezinárodní sbírky pro přepravní řetězce jako jsou RID/ADR/IMDG - Code/ICAO - IATA/ADN.
 

Spiraltainer®

Sudy vybavené vyztužením Spiraltainer® vykazují zvýšenou odolnost při namáhání podtlakem ve srovnání s konvenčním vyztužením valivými výztuhami typu A. Sudy s výztuhami Spiraltainer® umožňují plnění látek s vyššími teplotami bez rizika deformací pláště sudů.
Používáním tohoto webu souhlasíte s ukládáním cookies, nezbytných pro dobré fungování webu.